STOP HOSTEL JL22

Samen tegen jeugdhotel met 80 bedden op de Jan Luijkenstraat 22-hs

  • Geen extra hostel in onze buurt

  • Voorkom overlast, vervuiling en criminaliteit!

  • Stop de verloedering van het Museumkwartier

  • Behoud het woonkarakter van de straat

  • Stop de woningonttrekking en behoud het monument

  • Wilt u bezwaar maken? Dat kan via deze website!

  • Meld u zich aan vóór 16 november a.s.!

Picture2_edited.jpg
 
img-150620-153.jpg

WAT IS ER AAN DE HAND?

Op 5 oktober jl. heeft de Gemeente Amsterdam een Omgevingsvergunning verleend aan een vastgoed ontwikkelaar en hotel exploitant voor realisatie van een jeugdhotel met 80 bedden over de onderste 3 verdiepigen in het huidige woonhuis Jan Luijkenstraat 22-hs.

Een aantal buurtbewoners is tegen dit plan in actie gekomen en laat zich juridisch bijstaan in o.m. het opstellen van een bezwaarschrift tegen de verleende vergunning. 

 

WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

Voor ons straat- en buurtgenoten is de vestiging van al weer een hotel en in het bijzonder een jeugdhotel, onacceptabel! De ervaring van vele van onze buurtgenoten in het Museumkwartier met een jeugdhotel in hun directe omgeving, is verre van positief.

Geluidsoverlast, drugs- en drank gebruik, overlast in de portieken van drinkende en blowende jongeren, vervuiling van de straat naast een toename van de criminaliteit! Dat staat ons te wachten!

Daarnaast, ook de verkeersveiligheid, o.m. op de hoek Jan Luijkenstraat en Hobbemastraat, zal onder druk komen te staan. En tevens zal de parkeerdruk in deze straat, welke al zeer hoog is, verder toenemen.

15hostel.xlarge1.jpg
 

WAT KUNT U DOEN?

Help ons vóór 16 November 2021

Wilt u ook bezwaar maken, vul dan onderstaan formulier in of stuur een email met naam en adres naar StopHostelJL22@gmail.com. Het bezwaarschrift wordt dan, mede namens u, bij de Gemeente Amsterdam ingediend.

U kunt ons ook helpen met een financiele bijdrage - we verwachten dat het inhuren van professionele ondersteuning forse kosten met zich mee brengt. Om die reden doen wij, naast het medeondertekenen van het collectieve bezwaarschrift, een beroep op u voor een financiële bijdrage.


Indien u geen bezwaar wilt maken, maar ons toch financieel wilt ondersteunen, neem dan contact met ons op via StopHostelJL22@gmail.com

Hoe meer mensen bezwaar maken, des te sterker we staan!

signing-contract.jpg
a31b2bda-e950-11eb-bc5f-92b852f8e2ac_web_scale_0.4888889_0.4888889__.jpg

WILT U OOK BEZWAAR MAKEN?

Vul dan onderstaand formulier in.

Als alternatief kunt u  een email sturen naar StopHostelJL22@gmail.com met uw naam, adres, email adres en eventueel uw telefoonnummer. 

FINANCIELE STEUN

Steun ons ook met een financiële bijdrage op IBAN  NL46 INGB 0518 4727 28 

t.n.v. E. Sanders ovv STOP Hostel JL22. 


Veelal zal uw rechtsbijstandsverzekeraar een deel van de vrije advocaatkosten vergoeden. Neem daartoe contact op met uw rechtsbijstandverzekeraar.

In geval van vragen kunt u contact met ons opnemen via StopHostelJL22@gmail.com  

 

BEZWAAR MAKEN!

Wilt u via ons het bezwaarschrift indienen, vul dan onderstaande formulier in. Het bezwaarschrift wordt dan, mede namens u, vóór 16 november, bij de gemeente Amsterdam ingediend. 

Uw gegevens zullen uitdrukkelijk alleen worden gebruikt ten behoeve van deze bezwaarschrift procedure. 

Thanks for submitting!

 
 
rijksmuseum.jpg

FLYER - GEDEELD IN DE BUURT

maandag-in-khalid-sophie-terugblik-op-het-woonprotest_edited.jpg

ADDITIONELE INFORMATIE